2017 m. III ketv. dirbo 162 darbuotojai,125 medicinos darbuotojai ( 44 gydytojai,  81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis  ( bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu ( ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Specialistas su spec. viduriniu išsilavinimu                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai                                                                         

1223,-

1036,-

1278,-

981,-

587,-

566,-

495,-

506,-

429,- 

 

 Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.